Grupa CTE | Zarząd

Zarząd

Oto nasz zespół zarządzający

Adam Gilowski

Prezes Zarządu, właściciel. Absolwent kierunku zarządzanie i finanse. Przedsiębiorca o wieloletnim doświadczeniu na rynku sprzedażowo-usługowym. Pełnił funkcje w zarządach wielu spółek w tym jednej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Monika Korczyńska

Wiceprezes Zarządu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ukończone liczne studia podyplomowe m.in. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie - Analiza finansowa, Uniwersytet Wrocławski – Prawo podatkowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Rachunkowość i kontrola finansowa . Absolwentka Studiów Doktoranckich w Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Andrzej Swoboda

Wiceprezes Zarządu, absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: szacowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Doświadczenie we współpracy z deweloperami oraz międzynarodowymi funduszami inwestującymi na rynku nieruchomości.